O projekcie
Projekt „Festiwal Zawodów w Małopolsce” był inicjatywą Samorządu Województwa Małopolskiego. Jego pomysł został zaczerpnięty z odbywających się corocznie Targów w Lyonie, organizowanych przez stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem i orientacją zawodową. Realizatorem projektu byli: nasza Poradnia (jako operator główny), oraz Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu i Nowym Targu (operatorzy regionalni), a beneficjentami – uczniowie klas III szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego ze wszystkich powiatów.
Na całość przedsięwzięcia składało się: szkolenie dla doradców zawodowych, prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczniów oraz wieńczące projekt „spotkanie z zawodami” – Festiwal Zawodów, podczas którego małopolskie szkoły zawodowe prezentowały (w sposób atrakcyjny dla gimnazjalistów) pracę w różnych profesjach możliwych do uzyskania w strukturach szkolnictwa zawodowego naszego regionu.
Dotychczas zrealizowano cztery edycje projektu: w okresie październik - grudzień 2012, luty - marzec 2013, wrzesień - grudzień 2013 oraz wrzesień - grudzień 2014. Łącznie wzięło w nich udział 176 gimnazjów, tj. 8225 uczniów. Z kolei Targi Edukacyjne pod nazwą "Festiwal Zawodów w Małopolsce" również miały miejsce już czterokrotnie, w dniach 21 - 23.03.2013, 20 - 22.03.2014, 26 - 28.03.2015 oraz 17 – 19.03.2016; odwiedziło je kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego ponad 4 tysiące skorzystało z porad doradców zawodowych.
Od roku 2016 projekt zostanie przekształcony w szerszą inicjatywę pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego II”.

Poniżej - gimnazja objęte zajęciami z doradztwa zawodowego (dane z czterech pierwszych edycji):Źródło: Styrna D., „Festiwal Zawodów w Małopolsce”, prezentacja przedstawiona w dn. 27.03.2015.

Cele:
 1. Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
 2. Wzrost świadomości co do wagi i potrzeby planowania swej przyszłości zawodowej
 3. Promocja kształcenia zawodowego
 4. Upowszechnienie programu zajęć z orientacji zawodowej w małopolskich gimnazjach.

Efekty:
 1. Wzrost wiedzy na temat własnych predyspozycji, rynku edukacji i pracy (w tym wiedzy zawodoznawczej)
 2. Wzrost zainteresowania ścieżkami kariery w ramach szkolnictwa zawodowego
 3. Stworzenie indywidualnego planu działania: konstruowanie kierunku rozwoju edukacyjno – zawodowego.

Realizowane treści:
 1. Podejmowanie decyzji: jak dobrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną
 2. Zainteresowania: czym są i jak je określić
 3. Osobowość a wybór zawodu: jaki(a) jestem i gdzie mogę pracować
 4. Kształcenie ustawiczne, mobilność, kompetencje skrzyżowane: konieczności i korzyści stałego rozwoju zawodowego
 5. Zawody przyszłości: omówienie trendów rynku pracy i popytu na konkretne zawody
 6. System kształcenia po reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego: możliwe opcje edukacyjne gimnazjalisty.Rodzaj zdobywanych umiejętności:
Umiejętność trafnego podejmowania decyzji, planowania dalszej edukacji w szerszym kontekście rozwoju swej kariery zawodowej, umiejętność określenia swych preferencji oraz oczekiwań rynku pracy (znajomość pojęć: kształcenie ustawiczne, mobilność zawodowa i geograficzna, segregacja zawodowa, wiedza na temat prognoz rynku pracy).