Archiwum
Pierwsza i druga edycja projektu
Pierwszym istotnym wydarzeniem w ramach projektu „Festiwal Zawodów w Małopolsce” było spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół wytypowanych do projektu, które odbyło się w dn. 18.05.2012 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Prowadzone było ono przez Małgorzatę Madej, Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego. Poszczególni prelegenci zapoznali dyrektorów gimnazjów z ideą projektu, z wagą zawodoznawstwa oraz z zastosowaniem edutainment w nauczaniu i doradztwie zawodowym. Kolejnym krokiem było szkolenie doradców zawodowych – realizatorów projektu, które miało miejsce 11.10.2012 oraz 12.02.2013 r. w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Szkolenie dotyczyło metodyki prowadzenia zajęć z uczniami, analizy scenariuszy projektowych i bazy narzędzi doradcy zawodowego. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów przygotowanych na cele projektu przez doradców zawodowych naszej Poradni. Zajęcia z młodzieżą (jesienią 2012 oraz wiosną 2013) objęły łącznie 3 tysiące uczniów z 60 szkół. Zdjęcia związane z powyższym etapem projektu znajdują się w Galerii.


Targi Edukacyjne "Festiwal Zawodów 21-23.03.2013"
W dniach 21-23 marca odbyła się piętnasta edycja Targów Edukacyjnych. Jego głównym celem było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych, w tym placówek zagranicznych, np. z Belgii, Niemiec, Luksemburgu, Słowacji, Holandii czy Ukrainy. Tym razem młodzież mogła też szerzej zapoznać się ze specyfiką pracy w różnych zawodach prezentowanych w ramach pokazów „na żywo”; stanowiły one finalny etap kończący pierwszą i drugą edycję projektu „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Uczniowie 53 szkół zawodowych zobrazowali umiejętności, jakie można zdobyć podczas nauki w tych placówkach. Zgrupowane one zostały w siedmiu branżach: turystyczno - gastronomicznej, informatycznej, budowlanej, społeczno - medycznej, rolno - przetwórczej, mechaniczno - mechatronicznej oraz usługowej. W ramach projektu zorganizowane było stoisko, na którym nasi doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych ukierunkowanych na trafny wybór szkoły i zawodu. Po raz kolejny mogliśmy odczuć, jak wielu młodych ludzi potrzebuje "przewodnika" w gąszczu różnorodnych ofert edukacyjnych. Łącznie z naszych porad skorzystało 450 osób; byli wśród nich głównie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale też studenci i osoby pracujące, w tym ... wystawcy Targów. Całe przedsięwzięcie było też okazją do dyskusji nad wagą doradztwa zawodowego, w której uczestniczyli w ramach konferencji otwierającej Targi przedstawiciele władz Małopolski, dyrektorzy kluczowych instytucji i eksperci rynku edukacji i pracy. Odbyło się także spotkanie tematyczne dla doradców zawodowych i szkolnych koordynatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego pod nazwą "Wyzwania dla doradztwa zawodowego w Małopolsce". Relację z Targów można znaleźć na stronie http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/15-targi-edukacyjne-w-krakowie/o-imprezie.html
Zdjęcia z Targów znajdują się w Galerii.