STRONA GŁÓWNA

By przybliżyć i ułatwić nawigację na stronie chciałam pokrótce omówić działy znajdujące się w tym serwisie.

Historia dysleksji - Kiedy ludzie zainteresowali się zjawiskiem dysleksji? Kiedy powstawały pierwsze badania i kto wsławił się je prowadząc? Kiedy powstała fachowa "dyslektyczna terminologia"? Odpowiedzi - w tym dziale.

Dysleksja - Definicje i podziały dysleksji. Rady czego nie robić i jak postępować by motywować osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Na koniec lista sławnych osób będących dyslektykami.

Przyczyny dysleksji - Dział ten przestawia teorie dotyczące przyczyn dysleksji stworzone przez szkoły etiologiczne, badania lat 70' i 80' oraz podsumowanie wiedzy na temat przyczyn występowania tych specyficznych trudności.

Objawy dysleksji - Dział przedstawia listę typowych objawów dysleksji, ponadto wyjaśnia czym jest ryzyko dysleksji i prezentuje jego symptomy.

Cechy dyslekstyków - Przedstawione tu zostały najczęstsze cechy charakteryzujące dyslektyków zarówno ogólne, pozytywne jak i te negatywne.

Style uczenia się - Dział serwisu poświęcony praktycznym metodom pracy z dyslektykiem.

Mapa serwisu - Zawiera wykaz wszytskich działów i poddziałów występujących w tym serwisie.

Słownik - Umożliwia zapoznanie się z nieznaną do tej pory terminologią.