ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Informujemy, iż posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2014/2015 odbędą się 18.09, 16.10, 13.11 i 04.12.2014 oraz 08.01, 05.02, 05.03, 09.04, 30.04, 21.05, 11.06, 25.06, 06.07 i 27.08.2015 roku.
Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do wtorku poprzedzającego posiedzenie Zespołu.
Konsultacji w sprawie dokumentacji na Zespół Orzekający udziela mgr Małgorzata Słomka we czwartki w godzinach od 15.00-17.00.
Szersze informacje na temat kształcenia dzieci z problemami rozwojowymi i niepełnosprawnością znajdują się na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=pliki&id=94

 » Druki do pobrania
 » Procedura przyjmowania dokumentacji