NASZE CELE


  1. Celem działania poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, w tym:

  2. Zadania:
  1. Psychologowie w poradni mają za zadanie:

  2. Logopedzi prowadzą:

  3. Pedagodzy zajmują się :

  4. Doradcy zawodowi oferują:

do góry