Konferencja "Uczeń zdolny - szansa i wyzwanie" 12.05.2008

PROGRAM KONFERENCJI: CZĘŚĆ PIERWSZA 10.00 – 11.40
Przerwa 20 minut
CZĘŚĆ DRUGA 12.00 – 14.00


powrót