W dniu 16 maja 2015 roku odbyła się konferencja w ramach pilotażu „Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków”. Konferencja została zorganizowana przez PPP2. Temat konferencji brzmiał: „Sukces ucznia sukcesem nauczyciela”. W konferencji uczestniczyło ok. 200 nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych. Podczas spotkania poszerzaliśmy wiedzę na temat wpływu wychowania i nauczania na rozwój mózgu oraz inteligencji wielorakich. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób lepiej projektować proces kształcenia uwzględniając różnorakie potrzeby uczniów.
Podczas konferencji wykłady wygłosili:


prof. Jerzy Vetulani


dr Krzysztof Piotrowski

oraz dr Marek Kaczmarzyk.

Dziękujemy licznym uczestnikom za wspólnie spędzoną sobotę i aktywny udział w spotkaniu. Otrzymaliśmy także liczne maile, jako informacje zwrotną po spotkaniu, w których uczestnicy wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat poziomu merytorycznego i organizacyjnego konferencji.

Pilotaż w szkołach

Lp

Szkoła

Adres

Dyrekcja

1

SP 34

ul. Urzędnicza 65

Małgorzata Oniszko

2

SP 50

ul. Katowicka 28

Anna Żelawska

3

SP 58

ul. St. Pigonia 2

Jerzy Zychal

4

SP 68

ul. Porzeczkowa 2

Maria Lachowicz-Stankiewicz

5

SP 78

ul. Jaskrowa 5

Dorota Kadula

6

SP 80

Os. Na Skarpie 8

Anna Starczyk-Czerwińska

7

SP 85

os. Złotego Wieku 4

Urszula Mazur

8

SP 109

ul. Mackiewicza 15

Małgorzata Pacholarz

9

SP 119

ul. Czerwieńskiego 1

Henrietta Bicz

10

SP 156

ul. Centralna 39

Małgorzata MarkiewiczW szkołach wspierają dyrektorów i realizatorów pilotażu Animatorzy Rozwoju Szkoły, którzy podejmują działania w ramach poszczególnych etapów procesu wspomagania wraz z pracownikami poradni (Opiekunami Rozwoju Szkoły)

Sieci współpracy
 i samokształcenia
Sieć koordynatorów pracy sieci

Sieć Animatorów Rozwoju Szkoły

Sieć Opiekunów Rozwoju Szkoły

Sieć dyrektorów Szkół

Sieć matematyczna

Sieć przyrodnicza

Sieć językowa

Sieć elementarna, gr. A

Sieć elementarna, gr. B

powrót