Jako placówka oświatowa wpieramy ideę kształcenia ustawicznego i po raz piąty będziemy brać udział w organizacji Małopolskiego Dnia Uczenia się, który przypada na 7 i 8 czerwca 2015 r. Inicjatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który zapewnia spójność i promocję naszych wspólnych działań. W tym roku wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem „Kompetencje na start”. Celem MDU jest propagowanie wśród mieszkańców naszego regionu rozwoju osobistego, dobrej organizacji czasu wolnego oraz idei kształcenia ustawicznego. Także i w tym roku dla Małopolan przygotowano liczne, bezpłatne warsztaty, szkolenia, konsultacje, pokazy i turnieje gier edukacyjnych.
Nasza Poradnia w dniu 8 czerwca proponuje zajęcia dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego „Uczę się, więc jestem – kompetencje przyszłości”, których celem jest rozwój motywacji do poszerzania wiedzy, samorozwoju oraz przełamanie stereotypowych skojarzeń związanych z uczeniem się. Uczestnicy zajęć będą mogli m.in.: poznać pojęcie LLL (uczenia się przez całe życie), wymienić 5 powodów, dla których warto się uczyć, wskazać niekonwencjonalne sposoby uczenia się oraz poznać kompetencje cenione na rynku pracy.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń organizowanych w naszym województwie znajdują się na stronie
http://www.pociagdokariery.pl/_layouts/UM.WUP/ArticleDetails.aspx?aId=1412&fId=Newspowrót