Za nami kolejne szkolenie organizowane w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego. 6 grudnia 2015 na Politechnice Krakowskiej zaprezentowano i przekazano doradcom zawodowym i pedagogom szkolnym zajmującym się tematyką doradczą autorski program zajęć pt.„Co dalej po dyplomie, czyli rozwój w kierunku kompetencji”. Jego celem ogólnym jest wspieranie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w podejmowaniu decyzji kluczowych w konstruowaniu własnej kariery zawodowej. Struktura programu oparta jest na 4 modułach: Bilans zasobów, Kwalifikacje i kompetencje w perspektywie rozwoju zawodowego, Rynek pracy i Indywidualny Plan Zawodowy. Stanowi on swoistą kontynuację programu dla gimnazjów z Gminy Kraków, który powstał w zeszłym roku szkolnym. Autorzy materiału zapoznali uczestników szkolenia z jego konstrukcją i możliwościami praktycznego zastosowania. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dr Mariana Piekarskiego, autora koncepcji programu.
prezentacja dr Piekarski.pptx
Już wkrótce zamieścimy informacje o terminie kolejnego szkolenia KSDZ.

powrót