W ramach współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Filią nr 2 a naszą Poradnią w marcu b. r. został uruchomiony projekt socjalny "Wiem i działam" dla osób dorosłych dotkniętych przemocą. Spotkania o charakterze edukacyjno-wspierającym dla tej grupy klientów odbywać się będą raz w miesiącu, w każdą drugą środę miesiąca w siedzibie MOPS przy ul. Radzikowskiego 37 i prowadzone będą przez psychologów p. Matyldę Rydzewską i p. Katarzynę Owsiany, pracownika naszej placówki. Pierwsze spotkania grupy odbyły się 10.03 i 14.04.2010 r.Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje p. Agnieszka Kozera, koordynator programu MOPS pod nr telefonu (12) 6386717. Zapraszamy!
powrót