W ramach cyklicznych szkoleń Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy wszystkich doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli zajmujących się problematyką doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na szkolenie (warsztaty) „Kwalifikacje zawodowe – zna, rozumie, potrafi”
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia 2014 roku o godz. 08.30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa ul. Stachowicza 18, s. 511.

Ramowy plan:

08.00 – 08.30 Rejestracja uczestników
08.30 – 10.00 „Zmiany w kształceniu zawodowym – nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach” (wykład konwersatoryjny)
Maria Krysakowaska, starszy specjalista ds. oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie
10.00 – 10.15 Przerwa
10.15 – 11.45 „Mój potencjał na współczesnym rynku pracy” (warsztaty)
Danuta Komorowska, doradca zawodowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
11.45 – 12.00 Pytania, wnioski
12.00 Zakończenie spotkania




powrót