Krakowski Międzyporadniany Zespół ds. Dziecka Zdolnego we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na konferencję „Poznać, docenić, rozwijać – uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji”. Konferencja odbędzie się 7.10.2014 r. w godz. 9.00-15.30 w zabytkowej sali obrad Rady Miasta przy Placu Wszystkich Świętych 3–4.
Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat identyfikacji i wspierania uczniów zdolnych oraz wymiana dobrych praktyk i przedstawienie modelowych działań w obszarze pracy z uczniem zdolnym.
Podczas konferencji przewidziana jest sesja posterowa, w ramach której szkoły i placówki będą mogły w formie plakatu zaprezentować swoje kreatywne pomysły oraz osiągnięcia w pracy nad rozwijaniem uzdolnień dzieci i młodzieży.
Na zgłoszenia udziału czynnego w ramach sesji posterowej czekamy do 16 września 2014 roku pod adresem e-mail: poradnia2krakow@op.pl (w tytule wiadomości wpisać „Poster-konferencja”). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu posterów decyduje kolejność zgłoszeń.
W sprawie szczegółów dotyczących przygotowania plakatów prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kielnar-Świętoniowską, tel. 124156968, kom. 600749413.
Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji do 22 września 2014 roku na adres mailowy: ppp1.krakow@interia.pl (w tytule wiadomości wpisać „Konferencja-uczeń zdolny”) Kontakt: Małgorzata Gawędzka, Renata Kala-Piwowarczyk tel. 660637334, 126600786, 126600780.
Pobierz zaproszenie
Pobierz program
Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są też na stronie: www.poradnia.oswiata.org.plpowrót