W tym roku szkolnym Ogólnopolski Tydzień Kariery obchodzony był w dniach 20 – 26 października pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. Obfitował on jak zawsze w różnorodne wydarzenia służące promocji poradnictwa życiowego oraz integracji lokalnych i ogólnopolskich działań doradców zawodowych na rzecz wspomagania drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Nasza Poradnia w ramach OTK zorganizowała VI Meeting Edukacyjny „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej – Gimnazjum integracyjne. I co dalej?”, który dedykowany był problematyce sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W dniu 22.10.2014 zaproponowaliśmy naszym klientom – uczniom z trudnościami zdrowotnymi - udział w zajęciach na temat m. in. rozpoznawania swoich predyspozycji, planowania przyszłości zawodowej, asertywności, technik uczenia się, budowania pozytywnej samooceny czy akceptacji niepełnosprawności. Podczas czas trwania całego przedsięwzięcia możliwe było skorzystanie z porad indywidualnych u doradcy zawodowego. Uczniowie i ich rodzice mogli też zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych przyjaznych młodzieży niepełnosprawnej odwiedzając stoiska następujących placówek: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Poligraficzno – Medialnych, Liceum Ogólnokształcącego nr XXIII, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 oraz nr 14.
Wszystkim naszym gościom, prelegentom i wystawcom składamy serdeczne podziękowania za udział w przygotowaniu Meetingu.
Poniżej: galeria zdjęć
powrót