Mamy przyjemność poinformować, iż nasza Poradnia została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najciekawszy raport z działań przeprowadzonych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Przypomnijmy, iż w czasie OTK (w dn. 05 – 11.10.2009) odbyło się na terenie kraju ok. 600 różnego typu przedsięwzięć. Spośród 175 nadesłanych raportów z przeprowadzonych działań, organizatorzy wyłonili 30 najciekawszych; nagrodzono 15 sprawozdań nadesłanych przez instytucje z resortu pracy i 15 – z resortu edukacji. Cieszymy się, iż znaleźliśmy się w tak wąskim gronie (jako jedyna placówka z Krakowa i jedna z pięciu nagrodzonych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w kraju). Ocenie podlegały m. in. innowacyjność, atrakcyjność, praca partnerska i zasięg działań ujętych w raportach. Odbiór nagrody przez przedstawiciela naszej placówki miał miejsce podczas uroczystej gali w dn. 12.01.2010 na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Rybniku. Nagroda ma charakter nie tylko prestiżowy; oprócz publikacji laureatów w kwartalniku „Doradca zawodowy” organizatorzy zapewnili wyposażenie instytucji w multimedialne narzędzia pomocne w planowaniu kariery (m. in. w test badający predyspozycje przedsiębiorcze – zachęcamy naszych klientów do skorzystania z tej formy diagnozy). Całość wydarzenia miała postać seminarium pn. „Pospolite ruszenie doradztwa zawodowego” prowadzonego przez wiceprzewodniczących Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych p. Małgorzatę Pater i (jak zawsze nieocenionego) Wojciecha Krefta.


Przy okazji dowiedzieliśmy się, iż Rybnik jest niezwykle prężnym ośrodkiem doradztwa zawodowego; szereg instytucji świadczących usługi z tego obszaru stworzyło tam formalne partnerstwo pod nazwą „Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego”. Nasz nagrodzony fotoreportaż z meetingu edukacyjnego „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej” organizowanego w ramach OTK znajduje się poniżej w aktualnościach, został też opublikowany na stronie www.tydzienkariery.pl w zakładce „Relacje z wydarzeń”.
powrót