Kontakty międzynarodowe nie są niestety codziennością w naszej pracy. Z przyjemnością gościliśmy więc 17 i 24 września oraz 1 października pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zlokalizowanych w różnych regionach Litwy. Cykl wizyt studyjnych w Krakowie został zorganizowany dla nich przez Centrum Pedagogiki Specjalnej i Psychologii z Wilna. Instytucja ta podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki i zajmuje się wparciem merytorycznym nauczycieli, psychologów i pedagogów, tj. tworzeniem oraz standaryzacją narzędzi psychometrycznych, opracowywaniem i wdrażaniem programów szkoleniowych, konstruowaniem i opiniowaniem aktów prawnych, zapewnia też doradztwo i superwizję dla psychologów, logopedów i pedagogów specjalnych. Naszym gościom zaprezentowaliśmy bliżej profil naszej działalności, tj. główne zadania, metody i zaplecze pracy.
powrót