25 czerwca na Politechnice Krakowskiej odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie szkoleniowe w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego. Prowadzone było ono przez koordynatorów KSDZ – mgr Elwirę Zadęcką i dr Mariana Piekarskiego, a ich uczestnikami byli doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Podczas szkolenia zaprezentowano koncepcję programową związaną z autorskim programem modułowym pt. „Co dalej po dyplomie, czyli rozwój w kierunku kompetencji”. Stanowić on będzie kontynuację programu stworzonego dla wcześniejszego etapu edukacyjnego „Poradnictwo kariery w gimnazjum”. Składać się on będzie z czterech modułów o różnorodnej tematyce, obejmujących 53 jednostki lekcyjne. Program zostanie przekazany do szkół w wersji elektronicznej na przełomie września i października stanowiąc – jak mamy nadzieję - praktyczne narzędzie dla wszystkich realizatorów doradztwa w placówkach ponadgimnazjalnych.
Omówiono również tematykę organizacji doradztwa zawodowego w Liceach Ogólnokształcących i Szkołach Zawodowych w nowym roku 2014/2015 podkreślając, iż zadania doradcze realizowane będą wspólnie przez szkoły i poradnie. Planowane są dalsze, wspólne spotkania doradców z sektoru oświaty w ramach sieci wsparcia.
Spotkanie zakończył warsztat i wspólna dyskusja nad oczekiwaniami ze strony interesariuszy procesu edukacji, tj. uczniów, nauczycieli, dyrektorów i podmiotów nadzorujących pracę szkół, wobec osoby doradcy zawodowego.

powrót