Czerwiec powitał nas ważnym wydarzeniem edukacyjnym, jakim był Małopolski Dzień Uczenia się. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego jest on obchodzony corocznie w dniu 8 czerwca, a w tym roku potrwał trzy dni, od 6 do 8 czerwca. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który zapewniał spójność i promocję naszych wspólnych działań. W tym roku wydarzenie przebiegało pod hasłem: „Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne”. Celem MDU jest propagowanie wśród mieszkańców naszego regionu rozwoju osobistego, dobrej organizacji czasu wolnego oraz idei kształcenia ustawicznego. Także i w tym roku dla Małopolan przygotowano prawie 90 bezpłatnych warsztatów, konsultacji, pokazów, konkursów, szkoleń i rozgrywek gier edukacyjnych.
Nasza Poradnia zrealizowała w ramach MDU zajęcia „Uczę się, więc jestem”, dedykowane młodzieży z XIV Liceum Ogólnokształcącym w dniu 6 czerwca. Ich celem był rozwój motywacji uczniów do poszerzania wiedzy, samorozwoju, oraz przełamanie negatywnych, stereotypowych skojarzeń związanych z uczeniem się. Uczestnicy zajęć mogli poznać pojęcie LLL (kształcenia ustawicznego), wymienić 3 powody, dla których warto się uczyć, wskazać niekonwencjonalne sposoby uczenia się, zaznajomić się z potrzebą mobilności zawodowej na współczesnym rynku pracy oraz zdobyć informacje o możliwości udziału w innych wydarzeniach w ranach MDU w kolejnych dniach. Zajęcia zakończyły się testem …wiedzy (oczywiście!) na temat kształcenia ustawicznego zaprojektowanym w konwencji edutainment, czyli z humorystycznym akcentem :).

Szczegółowe informacje na temat przebiegu Małopolskiego Dnia Uczenia się można znaleźć na portalu www.pociagdokariery.pl

powrót