Wraz z początkiem drugiego semestru szkolnego została uruchomiona platforma e-learningowa z doradztwa zawodowego. Jest ona częścią projektu pod nazwą Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego, mającego na celu wsparcie merytoryczne w rozwoju usług doradczych dla młodzieży szkolnej. Adresatami platformy są uczniowie, doradcy zawodowi i koordynatorzy WSDZ z gimnazjów prowadzonych przez gminę Kraków. W ramach funkcjonalności platformy dostępny jest program modułowy opracowany przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego w systemie oświaty - „Poradnictwo kariery w gimnazjum” (wraz ze scenariuszami zajęć), fora dyskusyjne oraz czaty. Zapraszamy do wspólnej pracy, dyskusji i wymiany doświadczeń w przestrzeni wirtualnej!
Platforma znajduje się pod adresem http://ksdz.pzo.edu.pl, a zasady jej użytkowania opisane są w zakładce Przewodnik – logowanie, profil, nowe hasło. W celu bliższego zapoznania się z funkcjonalnościami platformy przeprowadzono 2 szkolenia dla doradców zawodowych (w dniu 0.04 i 28.04.2014) pod okiem trenera e-learningu p. Agaty Chudzikiewicz.
W maju i czerwcu przewidziane są szkolenia uczniów gimnazjów z użytkowania platformy prowadzone przez doradców zawodowych, a od września 2014 dyżury on-line poszczególnych szkół na platformie.

powrót