Międzyporadniany Zespół ds. Dyskalkulii zaprasza nauczycieli matematyki na drugie spotkanie w ramach "Matematycznego piątku", które odbędzie się w naszej Poradni w dniu 28.02.2014 r. o godzinie 15.00.
Planujemy na nim konsultacje z psychologiem i pedagogiem dotyczące indywidualnych przypadków uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki. Serdecznie zapraszamy i prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod numer: 12 4156968.
Informujemy również, że w dniu 22.02.2014 r. (sobota) zorganizowany będzie „Dzień otwarty” dla rodziców dzieci mających trudności w nauce matematyki.
Dodatkowych informacji udziela p. mgr Anna Ciećkiewicz pod numerem telefonu 12 4156968.


powrót