5 października odbył się w naszej Poradni warsztat naukowo - szkoleniowy dotyczący diagnozy i terapii dziecka bilingwalnego „Dwujęzyczne dzieci – strategie diagnozy i terapii logopedycznej”. Jego współorganizatorem była pani Joanna Buczek (logopeda), a gościem specjalnym - prof. Henriette W. Langdon z USA. Dzieliła się ona swoim ponad 30–letnim doświadczeniem zawodowym oraz własnymi refleksjami (jako osoba władająca 4 językami). Uczestnikami szkolenia byli głównie pracownicy poradni z województwa małopolskiego i śląskiego oraz pracownicy naukowi specjalizujący się w zagadnieniu dwujęzyczności z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Również w przyszłym roku – dzięki współpracy z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego – zaprosimy Państwa na kolejne szkolenie logopedyczne.

powrót