Informujemy, iż posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2013/2014 odbędą się 19.09, 10.10, 7.11, 28.11, 12.12.2013 oraz 9.01, 30.01, 20.02, 0.03, 3.04, 24.04, 15.05, 5.06, 26.06 i 10.07.2014 roku o godz. 14.00.
Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do wtorku poprzedzającego posiedzenie Zespołu. Dodatkowe informacje pomocne w przygotowaniu dokumentów (w tym terminy konsultacji z członkami Zespołu) znajdą Państwo w zakładce Zespół Orzekający w lewym Menu naszej strony głównej.

powrót