Informujemy, iż spotkania Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej odbywać się będą w tym roku szkolnym w dn. 2.10, 6.11.2013 oraz 15.01, 12.03, 7.05, i 18.06.2014 w godz. 12:00 - 13:30.
Ich celem będzie (tak jak dotychczas) wymiana doświadczeń i integracja działań instytucji zajmujących się pracą na rzecz dziecka i jego rodziny; gościć będziemy więc m. in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pracowników RODK i przedstawicieli Straży Miejskiej. Spotkania będą miały charakter otwarty - zapraszamy więc do uczestnictwa w dyskusji i refleksji nad jakością naszych działań "pomocowych" nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych z dzielnicy Krowodrza.
Poniżej: zdjęcia z pierwszego spotkania Zespołu w dniu 02.10.2013
powrót