Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy nową edycję projektu "Festiwal Zawodów w Małopolsce"!
W dniu 19.09.2013 w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste spotkanie organizacyjno - szkoleniowe dla wykonawców Edycji 2014. Gospodarzami spotkania byli dr Marian Piekarski oraz dyrektor Elwira Zadęcka, którzy powitali uczestników i omawiali wymagania formalne związane z realizacją projektu. Ideę, dotychczasowe działania i plany „Festiwalu Zawodów” przybliżył pan Dariusz Styrna, dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
W części szkoleniowej (trenerzy: Renata Koclęga, Beata Oprocha, Elwira Zadęcka, Marian Piekarski) przeprowadzono instruktaż z zakresu stosowania materiałów wypracowanych w projekcie oraz omówiono temat bazy narzędzi doradczych.
Obecna edycja ma objąć 50 szkół gimnazjalnych (100 grup uczniów, tj. ok. 2500 uczniów) naszego województwa. Nowością w projekcie jest przeprowadzenie przez doradców zawodowych spotkania z rodzicami, ukierunkowanego na większą efektywność wparcia doradczego poprzez wzrost pozytywnego zaangażowania w proces wyboru zawodu opiekunów dziecka. Zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne realizowane do końca listopada stanowić będą (tak jak poprzednio) część przygotowawczą do 3-dniowego Festiwalu, który odbędzie się w dniach 20 – 22 marca.
Ze względu na rangę i rozmiar projektu w obecnej edycji uznano za istotne koordynowanie projektu w trzech subregionach; operatorem głównym jest nasza Poradnia (subregion krakowski), a operatorami regionalnymi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu oraz w Tarnowie (odpowiednio subregion nowosądecki i tarnowski).
Spotkanie zakończyły ciepłe słowa uznania i zachęty do dalszych działań na rzecz doradztwa zawodowego ze strony pani dr inż. Marii Władysławy Francuz, Dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.
Wszystkim wykonawcom życzymy ciekawej pracy w projekcie!
Szersze informacje na temat projektu znajdują się w prawym Menu w zakładce PROJEKT FESTIWAL ZAWODÓW.
Galeria zdjęć ze szkolenia:
powrót