Za nami V Meeting Edukacyjny „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej”, który organizowany był 16 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tematem przewodnim Tygodnia było hasło „Odkryj talenty swojego dziecka” - rozumiane bardzo szeroko, niekoniecznie odnosząc się do usług dla uczniów, ale też do odkrywania potencjału osób dorosłych. Na naszą ofertę składały się zajęcia warsztatowe i filmowe, w których uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 20 oraz Technikum Ekonomicznego (z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1). Nasi klienci korzystali też z porad indywidualnych ukierunkowanych na planowanie przyszłości zawodowej oraz mogli poznać aktualne oferty pracy dla młodzieży. Jak co roku, serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Meetingu pani Zofii Pieniążek, Annie Mazur i Karolinie Buczek z Centrum Edukacji i Pracy OHP.
Koordynatorem regionalnym OTK był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a ogólnopolskim - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych; pełne informacje dotyczące wydarzeń które odbyły się w ramach OTK znaleźć można pod adresem http://www.pociagdokariery.pl/Strony/mainpage.aspx oraz http://sdsiz.pl

Poniżej: galeria zdjęć z Meetingu
Program V Meetingu Edukacyjnego "Od kariery szkolnej do kariery zawodowej"

16.10.2013, godz. 10.00 – 18.00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23 d


  9.00-11.00 „Talent komunikowania się drogą do kariery" - warsztat umiejętności podstaw komunikacji interpersonalnej z zakresu nadawania i odbierania sygnałów werbalnych i niewerbalnych; zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Prowadzący: Michał Kowalski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
10.00-10.45 „Jak rozpoznać swoje talenty i rozpocząć Karierę na Maxa" - zajęcia filmowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Prowadzący: Renata Koclęga, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
11.00-11.45 „Poznaj zawody przyszłości" – prezentacja prognoz na rynku pracy – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Prowadzący: Karolina Buczek, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP
14.15-15.45 „Talent kreatywnego myślenia w rozwoju edukacyjnym i zawodowym” – warsztat pokazujący, jak twórczo rozwijać swoje możliwości; zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Prowadzący: Ewa Kruk - Krymula, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

powrót