Dnia 21.10.2009 r. wznowił spotkania Międzyporadniany Zespół ds. Dyskalkulii. Tworzą go psychologowie i pedagodzy z Poradni krakowskich i spoza Krakowa, zajmujący się specyficznymi trudnościami w uczniu się matematyki.Ustalono kalendarz spotkań w bieżącym roku szkolnym:
09. 12. 2009 o godz. 10
10. 02. 2010 o godz. 10
14. 04. 2010 o godz. 10
09. 06. 2010 o godz. 10
Ponadto odbywać się będą konsultacje dla osób zajmujących się diagnozą dyskalkulii w terminach:
18. 11. 2009 o godz. 10 i 13.01. 2010 o godz. 10.
W planach na rok szkolny 2009/2010 Zespół ma między innymi zorganizowanie interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej dyskalkulii.
powrót