Międzyporadniany Zespół Dyskalkulii zorganizował w dn. 15.03.2013 r. konsultacje pod nazwą "Matematyczny piątek, czyli trudności w uczeniu się matematyki" w krakowskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Spotkania adresowane były do nauczycieli, pedagogów i wychowawców.


powrót