Za nami konferencja „Przemoc – prawda i mity”, która odbyła się w dn. 5 lutego 2013. Była ona wspólnym przedsięwzięciem naszej placówki, Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji oraz Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A Frycza – Modrzewskiego. W jej organizację zaangażowało się jednak wiele innych instytucji, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska czy III Komisariat Policji. Inspiracją do przygotowania tego spotkania była trzyletnia współpraca działającego przy naszej Poradni międzyinstytucjonalnego zespołu na rzecz wspierania dziecka i jego rodziny.
Tematyka konferencji zawierała niezwykle szerokie spektrum perspektyw; analizowano zjawisko przemocy w kontekście neurobiologicznym, psychospołecznym i prawnym. Różnorodność wystąpień wykraczała daleko poza temat przemocy domowej, rówieśniczej czy seksualnej. Prezentowano też dobre praktyki w zakresie pracy z ofiarami przemocy (grupy wsparcia, działania opiekuńczo – wychowawcze w ośrodkach młodzieżowych, terapię rodzin) oraz w zakresie profilaktyki zachowań agresywnych.
Ciekawym akcentem była obecność delegacji z współpracującym z nami od lat Centrum Pedagogicko – Psychologickeho Poradenstva a Prevencie w Dolnym Kubinie na Słowacji. Na koniec konferencji Dyrektor Wydziału Edukacji p. Andrzej Adamczyk podziękował organizatorom spotkania za wkład w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Także i my składamy serdeczne podziękowania prelegentom, wszystkim osobom, które wsparły naszą inicjatywę oraz uczestnikom, których liczba przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania!
Poniżej zamieszczamy materiały pokonferencyjne. Brakujące prezentacje zostaną umieszczone wkrótce po przesłaniu ich przez prelegentów.

Anton Sojcak Zuzana Machajova.pdf
Barbara Morawiec.pdf
Justyna Rejdych.pdf
Katarzyna Owsiany.pdf
Leszek Pawłowski.pdf
Marcin Dziurok.pdf
Marzena Lelek - Kratiuk.pdf
Tadeusz Perzanowski.pdf - opracowanie to może być wykorzystane wyłącznie po konsultacji z jego autorem. Kontakt: tadeuszperzanowski@onet.pl Dotyczy to również pozostałych, zamieszczonych tu powyżej prezentacji - zalecany jest kontakt z ich autorami.

Poniżej: zdjęcia z konferencji
„Przemoc – prawda i mity”
Kraków 05.02.2013r.

  9.45 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – E.Zadęcka
Rozpoczęcie, powitanie,
Z-ca Dyrektora PPP2 M.Słomka – słowo wstępne
10.15 – 10.35 Prof. Leszek Pawłowski – Krakowska Akademia im A.F.Modrzewskiego
Neurobiologia przemocy
10.35 – 10.55 Mgr Marzena Lelek-Kratiuk – Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego
Mity i fakty o przemocy ze strony partnera w związku intymnym
10.55 – 11.15 Mgr Marcin Dziurok - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, streetworker
Mężczyźni na rzecz zmian
11.15 – 11.35 Insp. Barbara Morawiec – III Komisariat Policji, specjalista ds profilaktyki nieletnich
Prawo wobec przemocy
11.35 – 11.55 Mgr Justyna Rejdych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Niebieska karta – procedury
11.55 – 12.15 Dr Tadeusz Perzanowski – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
Przemoc rówieśnicza
12.15 – 12.30 PRZERWA
12.30 – 12.50 Mgr Ryszard Izdebski - Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii
Systemowa terapia wobec rodzin z przemocą
12.50 – 13.10 Dr Błażej Pasiut –Krakowska Akademia im. A. F.Modrzewskiego
Mediacje w środowisku szkolno - wychowawczym
13.10 - 13.30 Mgr Katarzyna Owsiany – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
Grupa wsparcia dla kobiet, ofiar przemocy domowej
13.30 – 13.50 Mgr Iwona A.Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla osób dotkniętych przemocą.
Przemoc seksualna wobec dzieci
13.50 – 14.10 Mgr Renata Stańczyk – Dyrektor Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie
Fakty i mity o funkcjonowaniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych
14.10 – 14.30 PhDr. Anton Sojčák, Dyrektor CPPPaP Dolný Kubín Słowacja
Profilaktyka zachowań agresywnych dzieci i młodzieży
14.30 – 15.00 Dyskusja, pytania, podsumowanie
powrót