Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało w dn. 27 - 30 listopada w Tarnowie, Nowym Sączu, Zatorze i Krakowie cykl konferencji informacyjnych dla dyrektorów małopolskich gimnazjów poświęconych przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia – „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum”. Współorganizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, nasza Poradnia, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 3 oraz Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (członkowie Małopolskiego Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego).

Podczas konferencji omawiano obligacje prawne dotyczące doradztwa zawodowego, stan realizacji zadań doradczych w gimnazjach w roku 2011/12, kontrowersje oraz warunki powodzenia wdrażania usług doradczych (w tym potrzebę współpracy szkolnych koordynatorów doradztwa z rejonowymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, które nadal stanowić będą dla gimnazjów źródło wsparcia). Zaprezentowano też koncepcję nowego projektu z doradztwa "Festiwal Zawodów", który realizowany będzie na wiosnę 2013 roku oraz sytuację na małopolskim rynku pracy, oczekiwania pracodawców i przykłady inicjatyw WUP na rzecz poradnictwa całożyciowego.
Wszystkie materiały pokonferencyjne zamieszczone będą na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl

Program konferencji:

1. „Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach województwa małopolskiego – wnioski z badania ankietowego”; Maria Krysakowska, Kuratorium Oświaty
2. „Organizacja doradztwa zawodowego w gimnazjum – wątpliwości i możliwości”; Renata Koclęga – Hilevsky, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 (Kraków, Zator), Danuta Nowak, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 (Tarnów, Nowy Sącz)
3. „Małopolski Rynek Pracy pod lupą - fakty i mity”; Ewa Bodzińska – Guzik, Małgorzata Nowak, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Marcin Węgrzyn, Małopolskie Obserwatorium Edukacji i Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
4. Festiwal zawodów 2013 – czyli małopolski sposób na zawodoznawstwo dla gimnazjalistów:
  • Idea i organizacja Festiwalu Zawodów 2013 w Małopolsce,
  • Współczesny, poznawczy model zawodoznawstwa – czyli jak wybrać zawód żeby nie żałować?; Marian Piekarski, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

Poniżej - zdjęcia z konferencji w Krakowie:
powrót