Za nami Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Przez jeden tydzień 12 – 18 listopada 2012 r. młodzi ludzie na całym świecie byli inspirowani do działania dzięki lokalnym, krajowym i globalnym wydarzeniom pozwalającym odkryć w sobie innowatora i przedsiębiorcę. Koordynatorem i patronem regionalnym wydarzenia był (już po raz trzeci) Samorząd Województwa Małopolskiego.
W ramach programu Tygodnia uczestnikom zaproponowany został szeroki wachlarz różnego rodzaju aktywności, m.in. szkolenia, spotkania z przedsiębiorcami i aniołami biznesu, warsztaty, wykłady, konkursy, konferencje czy turnieje cashflow. W obchody ŚTP zaangażowanych było wiele instytucji edukacyjnych, m.in. XIV LO z naszej dzielnicy. Nasza Poradnia wspólnie z Biurem Karier Uniwersytetu Pedagogicznego prowadziła poradnictwo indywidualne z zakresu planowania przyszłości zawodowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na Uniwersytecie można było też dokonać bilansu swoich zasobów (mocnych stron i kompetencji) oraz wziąć udział w wykładach na temat zawodów przyszłości (prowadzonych przez Monikę Włodarczyk i Lucynę Skórę), czy na temat roli przedsiębiorczości w karierze zawodowej (prowadzonych przez Tomasza Rachwała).
Pełne informacje na temat wydarzeń zrealizowanych w ramach ŚTP w Małopolsce można znaleźć pod adresem:
http://www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/SwiatowyTydzienPrzedsiebiorczosciwMalopolsce,
a na poziomie ogólnopolskim na stronie:
http://unleashingideas.webjam.com/poland

Poniżej: zdjęcia z wykładów i porad indywidualnych na Uniwersytecie Pedagogicznym
powrót