"Małopolski Rynek Pracy pod lupą" - pod takim hasłem 19 października odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa konferencja szkoleniowa dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Zainaugurowała ona cykl spotkań poświęconych charakterystyce rynku pracy w kontekście przygotowania młodzieży do podjęcia ról zawodowych.
Organizatorami wydarzenia byli: nasza Poradnia, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.
Uczestników konferencji powitała Anna Walkowicz – Okońska, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych, która uznaje rozwój usług z zakresu doradztwa zawodowego za jeden z priorytetów polityki oświatowej naszego miasta. We słowie wstępnym dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Martynuska omówił wagę wsparcia doradczego dla uczniów w kontekście stale zmieniających się realiów ekonomicznych. Podkreślił też bezprecedensowość podjętej obecnie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, a instytucjami edukacyjnymi Krakowa. Jej efektem jest Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – inicjatywa, którą omówił szerzej Marian Piekarski, doradca zawodowy z Politechniki Krakowskiej. Zmierza ona do wypracowania spójnego systemu wzajemnie dopełniających się usług dla uczniów szkół gimnazjalnych (a w przyszłości także i ponadgimnazjalnych) na poziomie I, II i III klasy. Prace w ramach tego innowacyjnego przedsięwzięcia (tj. KSDZ) moderowane będą przez koordynatorów z czterech rejonowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
W kolejnych wystąpieniach zaprezentowano teamtykę tworzenia Wewnątrzszkolego Systemu Doradztwa Zawodowego, źródeł informacji edukacyjnej i zawodowej, szans i zagrożeń dla małopolskiego rynku pracy. Omówiono też działania planowane w ramach programu strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, oraz trudności w rozwoju psychospołecznym, które doświadczane są przez młodzież na progu kariery zawodowej.
Kolejne spotkanie z tego cyklu planowane jest na I kwartał 2013 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Gdzie szukać informacji o rynku pracy i edukacji.pdf
Jak tworzyc Wewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.ppsx
Krakowska Szkola Doradztwa Od teorii do praktyki.pdf
Malopolski rynek pracy i jego mity.pdf
Malopolski rynek pracy pod lupa.pdf
Nowy program doradztwa zawodowego.pdf
materialy dla doradcow.pdf

Poniżej: zdjęcia z konferencji
Poniżej: program konferencji

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15

Otwarcie konferencji:

Anna Okońska - Walkowicz- Zastępca Prezydenta ds edukacji i spraw społecznych

Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Andrzej Adamczyk - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

09.15 – 09.30

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – od teorii do dobrej praktyki,

Marian Piekarski – Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

09.30 – 10.00

Jak tworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, Beata Oprocha - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

10.30 - 11.00

Możliwości informacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małgorzata Dudziak - kierownik projektu „Małopolskie Partnerstwo instytucji

w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zakres wystąpienia:

 • przedstawienie zakresu modułu „Małopolski rynek pracy pod lupą” i możliwości dalszego samodoskonalenia,
 • przedstawienie urzędu, zadań związanych z informacją o rynku pracy (m. in. Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Zespołu Strategii Rynku Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej),
 • cykliczne badania i analizy,
 • możliwości kontaktu i ciągłej współpracy – przedstawienie serwisu www.pociagdokariery.pl

11.00 – 11.30

 

Do jakiego rynku pracy przygotowują się uczniowie – szanse i zagrożenia, Joanna  Kaim-Kerth - pracownik  Zespołu Strategii Rynku Pracy, Marcin Węgrzyn - pracownik Małopolskiego Obserwatoriom Rynku Pracy

Zakres wystąpienia:

 • polityka rynku pracy w Małopolsce,
 • diagnoza sytuacji w obszarze rynku pracy,
 • założenia Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy.

11.30 - 12.00

Przerwa

12.00 – 12.30

 

Statystyki o rynku pracy – jak z nich korzystać  i o czym informują, Antonina Michalska - pracownik Małopolskiego Obserwatoriom Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd pracy w Krakowie

Zakres wystąpienia:

 • podstawowe pojęcia statystyki publicznej w zakresie edukacji i rynku pracy,
 • gdzie szukać? - źródła danych,
 • ocena jakości danych.

12.30 - 13.00

Między szkołą a pracą, Małgorzata Nowak  – doradca zawodowy II stopnia, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zakres wystąpienia:

 • różnice w funkcjonowaniu w szkole i na rynku pracy,
 • podejmowanie decyzji i czynniki warunkujące ten proces,
 • znaczenie zmiany i rozumienie sukcesu zawodowego,
 • przystosowanie człowieka do środowiska pracy,
 •  usługi poradnictwa zawodowego w Centrach Informacji i Planowania  Kariery Zawodowejw Krakowie.

13.00 – 13.15

Pytania i dyskusja

13.15 – 13.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji, Elwira Zadęcka – Dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie          powrót