Wraz z 47- ma instytucjami z Małopolski nasza Poradnia włączyła się w działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 7 października zorganizowaliśmy wraz z Centrum Edukacji i Pracy OHP oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej filią nr 2 meeting edukacyjny pod nazwą „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej”
Odwiedziło nas łącznie 228 osób: uczniów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i rodziców korzystając z 15 seminariów i warsztatów oraz porad indywidualnych. Swoją ofertę edukacyjną prezentowało 5 szkół ponadgimnazjalnych naszej dzielnicy: Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Odzieżowych, XVII LO i XXXI LO.
Zapraszamy do naszego fotoreportażu...
Rozpoczęliśmy dzień od meetingu cateringowego...

Naszych gości witaliśmy uśmiechem....
 Rejestracja uczestników nie była łatwym zadaniem – zwłaszcza w momentach, gdy pojawiały się duże grupy młodzieży....
 

Moment otwarcia zapoczątkowało powitanie gości przez dyrektor Poradni p. Elwirę Zadęcką
 

... dyrektor Centrum Edukacji i Pracy OHP p. Krystynę Rozłonkowską
 

.... oraz reprezentanta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej filii nr 2, pracownika socjalnego p. Marcina Dziuroka.
 

Słowo wstępne wygłosił również dr Józef Winiarski, główny specjalista ds. metodyki nauczania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, p. Jacek Urban, starszy wizytator Kuratorium Oświaty... a także p. Andrzej Hawranek, przewodniczący Rady Dzielnicy VII.Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa reprezentowała również p. Sylwia Lurka, inspektor referatu szkolnictwa specjalnego i poradnictwa,
a MOPS - kierownik filii nr 7 p. Renata Gałka oraz p. Agnieszka Kozera z filii nr 2.Pierwsze zajęcia (na temat ścieżek kształcenia) poprowadził p. Michał Kisiel – Dorohinicki, konsultant ds. poradnictwa zawodowego Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 

Dużą popularnością cieszyły się też zajęcia p. Moniki Gudzowskiej z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – często towarzyszyły im gromkie brawa. P. Monika prowadziła aż 5 różnych seminariów i warsztatów: na temat organizacji studiów wyższych, predyspozycji zawodowych, zarządzania czasem, zawodów przyszłości i sztuki rozmowy kwalifikacyjnej.Problematykę pracy za granicą i Europass omówiły p. dyrektor Krystyna Rozłonkowska i p. Zofia Pieniążek.
 

P. Katarzyna Owsiany prezentowała z kolei tematykę wagi postawy optymistycznej w osiąganiu sukcesów szkolnych i zawodowych.Wspólnie z p. Agnieszką Wolak pracowała z młodzieżą nad asertywnością...
 

... p. dr Ewa Klimas – Kuchtowa nad radzeniem sobie ze stresem...
 ... a p. Urszula Majerska nad rozwojem umiejętności autoprezentacji i kreatywności.Porad indywidualnych (które czasem przekształcały się w grupowe) udzielała p. Maria Dudzińska (zdjęcia poniżej) oraz p. Monika Gudzowska.
 Nauczyciele i rodzice mogli skorzystać z prezentacji p. Agaty Orzeł – Żukowskiej na temat głównych przyczyn niepowodzeń w przebiegu kariery szkolnej oraz p. Renaty Koclęgi na temat sposobów wspierania dzieci w wyborze zawodu.

Nie zawiodło nas wsparcie techniczne w osobie p. Jakuba Zięby (poniżej: przygotowania do prezentacji p. Agaty Orzeł – Żukowskiej)...
 

... ani fotograficzne w osobie p. Agnieszki Kielnar – Świętoniowskiej.
 

Ciekawie prezentowały się stoiska szkół ponadgimnazjalnych...
 


Oprócz placówek edukacyjnych mieliśmy przyjemność gościć także innych wystawców: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP
 

...MOPS wraz z Klubem Integracji Społecznej....Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Lea”....Straż Miejską (Krowodrza - Oddział II)....i Wojewódzki Urząd Pracy.Za najprzystojniejszych wystawców można z pewnością uznać p. Macieja Marianowskiego z OHP i p. Artura Jadacha z MOPS.

 

W kuluarach rozmawialiśmy nie tylko o meetingu...Jak widać, towarzyszyły nam dobre nastroje....U boku Straży Miejskiej czuliśmy się zdecydowanie bezpieczniej...


Oprawę medialną zapewniło nam m.in. Radio Kraków w osobie red. Pawła Pawlicy...
 Meeting z pewnością sprzyjał integracji pracowników PPP i OHP...
 

Naszym współorganizatorom, gościom honorowym i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone chwile!

PROGRAM MEETINGU:
10:00-10:15 Uroczyste otwarcie i powitanie gości oraz uczestników - Elwira Zadęcka, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2, Krystyna Rozłonkowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
SEMINARIA DLA MŁODZIEŻY I OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
Sala wykładowa nr 10
10:30-11:15 "Ścieżki kształcenia w systemie edukacji. Gimnazjalisto - co powinieneś wiedzieć, zanim wybierzesz szkołę" - Michał Kisiel - Dorohinicki, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
11:15-11:45 "Studia wyższe - organizacja studiów, kierunki zamawiane" - Alicja Linca, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie
11:45-12:15 "Praca za granicą - szansa czy zagrożenie?" - Alicja Linca, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie
12:15-12:45 "Europass - europejskie dokumenty aplikacyjne" - Alicja Linca, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie
12:45-13:00 Przerwa
13:00-13:30 "Doskonały organizator - zarządzanie sobą w czasie" - Monika Gudzowska, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie
13:30-14:00 "Orientacja na sukces: o postawie optymizmu raz jeszcze" - Katarzyna Owsiany, psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2
14:00-14:45 "Sam kreujesz swój stres - poznawcze rozumienie stresu" - Ewa Klimas - Kuchtowa, psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2
WARSZTATY GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
Sala warsztatowa nr 5
10:30-11:15 "Predyspozycje zawodowe - do jakiego zawodu się nadaję" - Monika Gudzowska, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie
11:30-12:15 "Zawody przyszłości - czym się kierować wybierając zawód" - Monika Gudzowska, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie
12:15-13:00 "Asertywność sztuką radzenia sobie z trudnościami" - Agnieszka Wolak, Katarzyna Owsiany, psycholodzy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 ( sala nr 20 )
WARSZTATY GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ
I OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
Sala warsztatowa nr 20
13:30-14:15 "Autoprezentacja - jak pokazać swoje mocne strony" - Urszula Majerska, psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2
14:30-15:15 "Rozmowa kwalifikacyjna- jak się przygotować i wyjść z niej zwycięsko" - Monika Gudzowska, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie
15:30-16:30 "Relaksacja przy muzyce jako forma pokonywania stresu" - Ewa Klimas - Kuchtowa, psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2
16:45-17:30 "Moja kreatywność - moja przyszłość" - Urszula Majerska, psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2
SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Seminaria mają formę otwartą dla wszystkich zainteresowanych
Sala wykładowa nr 10
16:00-16:45 "Najczęstsze trudności w przebiegu kariery szkolnej" - Agata Orzeł - Żukowska psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2
17:00-17:45 "Twoje dziecko wybiera zawód- wskazówki dla rodziców" - Renata Koclęga - Hilevsky, psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2
PORADY INDYWIDUALNE
10:30-15:00 porady dla uczniów szkół gimnazjalnych - Maria Dudzińska, psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, p.12
13:15-18:00 porady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych - Alicja Linca, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie, p.22
PREZENTACJE OFERT PRACY I OFERTY EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ
10:30-17:30 Stoisko Młodzieżowego Biura Pracy OHP:
oferty pracy stałej dla absolwentów i młodzieży bezrobotnej
oferty krótkoterminowego zatrudnienia młodzieży w czasie wolnym od nauki
oferty pracy za granicą
praktyki zawodowe w kraju i za granicą
10:30-17:30 Stoisko Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP:
prezentacja zasobów informacyjno- metodycznych
10:30-17:30 Stoisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
prezentacja usług świadczonych przez MOPS
Klub Integracji Społecznej - oferta pomocowa dla osób bezrobotnych
Streetworking - oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży
13:00-17:00 Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
prezentacja usług kierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
powrót