W dn. 19.09.2012 odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej. Jego celem (wzorem lat poprzednich) jest wymiana doświadczeń oraz integracja działań placówek zajmujących się wsparciem dziecka i jego rodziny. Gościliśmy przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego, Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego i Straży Miejskiej. Inspektor ds. nieletnich III Komisariatu Policji p. Barbara Morawiec w prezentacji „Odpowiedzialność karna nieletnich” przybliżyła nam m. in. tematykę obowiązków wynikających z opieki i nadzoru nad dziećmi, przejawów demoralizacji dzieci i młodzieży, uprawnień sądu w stosunku do uczniów i rodziców, oraz możliwości w zakresie podejmowania interwencji na terenie szkoły.
Planowana jest kontynuacja zajęć psychoprofilaktycznych pod kątem przeciwdziałania przemocy rówieśniczej; w tym roku szkolnym wsparciem kuratora sądowego, strażnika miejskiego i psychologów naszej Poradni zostaną objęte następujące szkoły podstawowe: szkoła nr 12, 21 i 51 (w I semestrze) oraz szkoła nr 68, 107 i 119 ( w II semestrze).
Ustalono, iż kolejne spotkania Zespołu odbędą się: 7 listopada i 12 grudnia 2012, oraz 30 stycznia, 13 marca, 24 kwietnia i 5 czerwca 2013 o godz. 12:00. Najbliższe spotkania będą poświęcone problemowi uzależnień, drugoroczności i możliwych działań w stosunku do osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole masowej (oddziałach ogólnodostępnych).
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Poniżej: zdjęcia ze spotkania w dn. 19.09.2012

powrót