Ostatnie zmiany strukturalne i merytoryczne w krakowskiej oświacie, których jesteśmy świadkami, dotyczyć będą również obszaru doradztwa zawodowego. W dn. 2 lipca w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się w tej sprawie spotkanie informacyjne dla koordynatorów wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w gimnazjach.
Spotkanie otworzyła p. Anna Okońska Walkowicz, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji i spraw społecznych, przedstawiając swą propozycję zwiększenia dostępności i jakości usług doradczych. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 wszystkie gimnazja samorządowe otrzymają dodatkową pulę środków finansowych na realizację 60 godzin zajęć z doradztwa zawodowego.
P. Marian Piekarski, doradca zawodowy i pedagog pracy z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej wystąpił podczas spotkania z prezentacją „Nowy program doradztwa zawodowego dla krakowskich gimnazjalistów – założenia ogólne”. P. Agata Chudzikiewicz, doradca zawodowy i trener e-learningu z Gimnazjum w Rudawie, przybliżyła uczestnikom tematykę „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w poradnictwie zawodowym”, a p. Elwira Zadęcka, dyrektor naszej Poradni – przedstawiła „Harmonogram prac związanych z tworzeniem systemu doradztwa zawodowego dla szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków”. Uczestnicy spotkania pracowali następnie w grupach moderowanych przez doradców zawodowych z poradni psychologiczno – pedagogicznych. Koordynatorzy ze szkół ze Śródmieścia koncentrowali się na planowaniu tematów zajęć dla uczniów z obszaru „Poznaję siebie”, z Krowodrzy – z obszaru „Wiedza o rynku pracy i edukacji”, pracownicy szkół z Podgórza skupili się wokół tematu „Podejmowanie decyzji”, a z dzielnicy Nowa Huta pracowali nad obszarem „Rozmowa doradcza, metodologia IPD”.
Grupy robocze będą miały swą kontynuację we wrześniu i będą organizowane w każdej dzielnicy przez poradnie rejonowe, które oczywiście nadal będą udzielać szkołom wsparcia w praktycznej realizacji usług doradczych. Celem spotkań roboczych będzie wspólne wypracowanie scenariuszy zajęć dla gimnazjalistów, które następnie wdrażane będą w szkołach. W II semestrze planowane jest uruchomienie platformy e-learningowej dla młodzieży. Wsparcie dla ucznia ma być więc z założenia kompleksowe i zgodne z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Patronat merytoryczny nad pracami w zakresie nowego, miejskiego programu doradztwa zawodowego przejęła Politechnika Krakowska.
Poniżej: zdjęcia ze spotkania 02.07.2012

powrót