Samorząd Województwa Małopolskiego wystąpił z inicjatywą zrealizowania pilotażowego projektu z doradztwa zawodowego pod nazwą Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów. Pomysł został zaczerpnięty z odbywających się corocznie Targów w Lyonie, organizowanych przez stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem i orientacją zawodową. Realizatorem projektu będzie nasza Poradnia, a beneficjentami – uczniowie klas III wybranych szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego z 22 powiatów. Na całość przedsięwzięcia będzie składać się: szkolenie dla doradców zawodowych, prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczniów oraz wieńczące projekt „spotkanie z zawodami” – Festiwal Zawodów (21-24.03.2013), podczas którego małopolskie szkoły zawodowe będą prezentować pracę w różnych profesjach możliwych do uzyskania w strukturach szkolnictwa zawodowego naszego regionu.
Uroczyste spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla doradców zawodowych - realizatorów projektu odbyło się 11 października w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Zajęcia i konsultacje z uczniami zostały przeprowadzone w okresie od września do grudnia 2012. Łącznie wsparciem objęto 38 gimnazjów, tj. 1769 uczniów. Dziękujemy wszystkim naszym Wykonawcom za wspólną pracę oraz wszelkie uwagi i spostrzeżenia, które pozwolą udoskonalić kolejne edycje projektu.
Aktualności związane z preojektem zamieszczone są w prawym Menu naszej strony - "PROJEKT FESTIWAL ZAWODÓW". Sprawy związane z administracją pilotażu prosimy kierować do p. Małgorzaty Wolskiej pod numer tel. 12 4156968 wew. 105, e-mail: mundialzawodow@op.pl.
Dziękujemy p. Magdalenie Pilawskiej i p. Dorocie Wronie za dostarczenie zdjęć z prowadzonych przez nich zajęć w Gimnazjum nr 1 w Miechowie, Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie i Gimnazjum w Zakliczynie.
Poniżej: galeria zdjęć z zajęć w w/w placówkach:

Poniżej: zdjęcia ze szkolenia dla doradców zawodowych z dnia 11.10.2012:

powrót