Jednym z priorytetów polityki edukacyjnej jest opieka nad uczniem zdolnym. Tematykę tę podjęliśmy na konferencji "Uczeń zdolny w praktyce szkolnej", która odbyła się w naszej Poradni 20.04.2012. Na jej program składały się referaty i zajęcia warsztatowe:

Część pierwsza 10.00 – 12.15

REFERATY:

• dr Ewa Klimas-Kuchtowa – "Wieloaspektowość pracy z uczniem zdolnym"
• mgr Ewa Skowron-Kosek – "Nauczyciel ucznia zdolnego"
• mgr Katarzyna Owsiany – "Szkolny system wspierania zdolności"

Przerwa: 15 minut

Część druga 12.30 – 14.00

WARSZTATY:

• mgr Beata Wiercioch, mgr Ewa Rybska – "Uczeń zdolny w myśleniu twórczym"

Wkrótce zamieścimy podsumowanie konferencji.
powrót