29.03.2012 byliśmy organizatorem warsztatów dla nauczycieli „Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera”. Spotkanie to – oprócz wypracowania konkretnych zaleceń do pracy z dzieckiem – było też okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli reprezentujących różne etapy edukacyjne. Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w warsztatach planowane jest zorganizowanie ich drugiej edycji. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielać będą p. Małgorzata Słomka i p. Ewa Rybska pod numerem 12 415 69 68.
Poniżej zamieszczamy prezentację tematyczną opracowaną przez p. Ewę Rybską:
dziecko z zespolem Aspergera.ppspowrót