28.01.2012r. w związku z obchodami Małopolskiego Dnia Dyskalkulii nasi psycholodzy i pedagodzy udzielali porad konsultacyjno-diagnostycznych wraz z instruktażem do dalszej pracy dla uczniów mających trudność z nauką matematyki. Szacuje się, że dyskalkulicy stanowią 4-6% społeczeństwa, a ponad 99% z nich nie ma świadomości, że dyskalkulia istnieje.

powrót