W dn. 30 listopada 2011 odbyły się w naszej Poradni zajęcia warsztatowe „Jak tworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego”. Ich uczestnikami byli psycholodzy, pedagodzy szkolni i nauczyciele zajmujący się koordynowaniem działań z zakresu poradnictwa zawodowego w gimnazjach na terenie naszej dzielnicy, a prowadzącym zajęcia była p. Beata Oprocha - doradca zawodowy. Omawiano m. in. aktualne obligacje prawne, diagnozowanie zapotrzebowania na usługi doradcze, planowanie zadań z zakresu WSDZ, rodzaje możliwych działań i potrzebę ich ewaluacji. Ćwiczono przykładowe sposoby realizacji zagadnień z orientacji zawodowej na różnych lekcjach przedmiotowych.
Drugi z cyklu warsztatów miał miejsce 8 lutego i dotyczył skutecznych metod uczenia się w kontekście sytuacji wyboru zawodu i planowania kariery. Na trzecim z kolei spotkaniu (2 kwietnia) omawiano narzędzia diagnostyczne pomocne w ocenie zainteresowań uczniów.


powrót