W dniach 2 – 9 października pracownik naszej Poradni uczestniczył w szkoleniu wyjazdowym „Doświadczenia doradców szkolnych i zawodowych Niemiec i Szwajcarii”. Jego celem było poznanie organizacji usług doradczych i metod pracy naszych zachodnich kolegów. Mieliśmy okazję wizytować placówki działające w różnych sektorach; szkoły (gimnazjalną i ponadgimnazjalną zawodową), urzędy pracy, Centrum Doradztwa Zawodowego (instytucję spoza sektora edukacji czy pracy, finansowaną przez samorząd), Izbę Przemysłowo – Handlową i firmę produkcyjną Aeskulap. Wszystkie te podmioty łączy działalność doradcza na rzecz ucznia tak, aby z sukcesem wprowadzić go na rynek pracy. Organizacja systemu szkolnictwa różni się nie tyko pomiędzy obiema odwiedzanymi przez nas krajami, ale także w obrębie regionów; jest więc uzgadniana przez władze danego kantonu (w Szwajcarii) bądź landu (w Niemczech).
Mimo znacznych czasem różnic uderzająca jest stale obecna w życiu szkolnym tematyka doradztwa zawodowego. W kantonie Schwaffhausen oprócz obowiązkowego przedmiotu szkolnego ”Wybór zawodu” młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych w specjalnie powołanych w tym celu Centrach Informacji Zawodowej. W Niemczech z kolei usługi dla młodzieży (oprócz nauczycieli – konsultantów edukacyjnych zatrudnionych w szkołach) świadczą powiatowe urzędy pracy oraz izby przemysłowo – handlowe. Usługi te odznacza wysoki poziom oraz powszechna dostępność.
Z pewnością wysokie wartościowanie pracy w kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz – co za tym idzie – wysoki status doradztwa zawodowego, przekłada się na ich relatywnie dobrą sytuację gospodarczą. Większość firm niemieckich i szwajcarskich nie odczuwa recesji ekonomicznej, a bezrobocie w tych krajach oscyluje wokół 4%, co jest niezaprzeczalnie znacznym osiągnięciem zważywszy na trwającą od kilku lat niestabilność na światowych rynkach pracy.
Ciekawym akcentem kończącym naszą wizytę było spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Doradców Edukacyjnych i Zawodowych, którzy zaprezentowali nam aktualne działania i wyzwania stojące przed środowiskiem doradców w Niemczech.

powrót