Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie przeprowadziło w dniu 5 listopada 2011 warsztaty naukowo-szkoleniowe dla logopedów: "Jak skutecznie pracować nad własnym głosem oraz jak nauczyć dzieci i młodzież właściwego używania głosu”.

Tematyka szkolenia zawierała:
1. Funkcjonowanie aparatu głosotwórczego:
Podstawy prawidłowej emisji głosu;
Tworzenie dźwięku;
Typy i tory oddychania;
Wymowa głosek w języku polskim;
Higiena i choroby narządu głosu.

2. Techniki poprawnego posługiwania się głosem:
Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
Relaksacja i wizualizacja;
Trening artykulacyjny;
Wprawki dykcyjne.

Wszystkich zainteresowanych doskonaleniem zawodowym z zakresu logopedii zapraszamy już teraz na kolejne szkolenie w przyszłym roku szkolnym.

powrót