W ramach dalszej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, w szczególności z Filiami Nr 2 i Nr 7, organizujemy w naszej Poradni Grupę Wsparcia dla Ofiar Przemocy "Niebieski Namiot". Spotkania grupy stanowią kontynuację wcześniejszego projektu realizowanego z MOPS. Grupa będzie miała charakter otwarty dla osób doznających przemocy. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu - we środy, w godz. 17.30 - 19.00 - wraz z prowadzącymi psychologami z Poradni: p. Katarzyną Owsiany i p. Elwirą Zadęcką.
Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w dniu 19 października 2011 r.; zapraszamy na kolejne i prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod nr tel. 12 415 69 68.

powrót