Informujemy, iż spotkania Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej odbywać się będą w tym roku szkolnym w dn. 26.10.2011, 07.12.2011, 18.01.2012, 21.03.2012 i 09.05.2012 w godz. 12:00 - 13:30.
Ich celem będzie (tak jak dotychczas) wymiana doświadczeń i integracja działań instytucji zajmujących się pracą na rzecz dziecka i jego rodziny; gościć będziemy więc m. in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pracowników RODK i przedstawicieli Straży Miejskiej. Spotkania będą miały charakter otwarty - zapraszamy więc do uczestnictwa w dyskusji i refleksji nad jakością naszych działań "pomocowych" nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych z dzielnicy Krowodrza.
Pierwsze spotkanie miało miejsce 26.10.2011 r. Omówiono na nim zasady wdrażania programu pilotażowego przeciwko przemocy, a także zaplanowano następujące tematy na kolejne spotkania:
-ochrona prawa nauczyciela jako funkcjonariusza państwowego
-odpowiedzialność nieletnich wobec prawa
-omówienie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
-analiza procedur udzielania informacji o dziecku rodzicom z ograniczonymi prawami rodzicielskimi.
Poniżej: zdjęcia z pierwszego spotkania w roku szkolnym 2011/12
powrót