Informujemy, iż posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2012/2013 odbędą się 13.09, 04.10, 25.10, 15.11, 06.12.2012 oraz 03.01, 31.01, 21.02, 14.03, 04.04, 25.04, 31.05, 16.05 i 06.06, 04.07 i 29.08.2013 r. Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do poniedziałku poprzedzającego posiedzenie Zespołu. Dodatkowe informacje pomocne w przygotowaniu dokumentów (w tym terminy konsultacji z członkami Zespołu) znajdą Państwo w zakładce Zespół Orzekający w lewym Menu naszej strony głównej.

powrót