Wraz z trzydziestoma ośmioma instytucjami z Małopolski obchodziliśmy w dniach 17-23.10 Ogólnopolski Tydzień Kariery, coroczną akcję Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mającej na celu integrację lokalnych i ogólnopolskich działań doradców zawodowych na rzecz wspomagania drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Jego tegorocznym hasłem przewodnim było "Poradnictwo kariery dla każdego ucznia".
17 października nasz doradca w ramach funkcjonalności serwisu www.pociagdokariery.pl WUP prowadził dla uczniów i rodziców czat pod nazwą „Planuj świadomie własną edukację i karierę zawodową”.
19 października byliśmy organizatorem III Meetingu Edukacyjnego "Od kariery szkolnej do kariery zawodowej". Uczniowie szkół gimnazjalnych wzięli w jego ramach udział w trzech edycjach maratonu filmowego, zapoznali się z prezentacją na temat tzw. zawodów przyszłości i ofertą Młodzieżowego Biura Pracy OHP. Bardzo dużą popularnością cieszyły się porady indywidualne. Nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi uczestniczyli równolegle w seminarium „Doradztwo zawodowe w gimnazjum – nowe perspektywy”, gdzie prezentowane były dobre praktyki z zakresu usług doradczych dla młodzieży. Odwiedziło nas łącznie 151 osób; uczniów, nauczycieli, prelegentów i wystawców.
21 października z kolei nasi doradcy zawodowi - Maria Dudzińska i Renata Koclęga - uczestniczyli w Dniu Przedsiębiorczości Gimnazjalisty Uniwersytetu Pedagogicznego udzielając uczniom konsultacji indywidualnych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom – prelegentom i wystawcom za pomoc w przygotowaniu III Meetingu Edukacyjnego, a w szczególności p. Agacie Chudzikiewicz, Lucynie Geringer, Alicji Linca, Annie Mazur, Sylwii Olejniczak – Szymańskiej, dr Marianowi Piekarskiemu, Zofii Pieniążek i Monice Włodarczyk.
Więcej informacji na temat działań w ramach OTK na poziomie regionalnym znajdziecie Państwo na stronie www.pociagdokariery.pl a na ogólnopolskim - na stronie www.2011.tydzienkariery.plPoniżej prezentujemy galerię zdjęć z naszych wydarzeń w ramach OTK:


Program III Meetingu Edukacyjnego "Od kariery szkolnej do kariery zawodowej":

10:00-10:10 Powitanie gości, otwarcie meetingu, Elwira Zadęcka, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2

PREZENTACJE DLA UCZNIÓW:

10:10-11:00 "Maraton filmowy - rzecz jasna karierowy"! Grupa 1 (prezentacje filmowe zawodów: webmaster, radca prawny, prywatny detektyw, specjalista obsługi ruchu turystycznego, project manager, inżynier automatyk, psychoterapeuta), Alicja Linca, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP

11:05-12:00 "Maraton filmowy - rzecz jasna karierowy!" Grupa 2 (prezentacje filmowe zawodów: webmaster, radca prawny, prywatny detektyw, specjalista obsługi ruchu turystycznego, project manager, inżynier automatyk, psychoterapeuta), Alicja Linca, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP

12:05-13:00 "Maraton filmowy - rzecz jasna karierowy!" Grupa 3 (prezentacje filmowe zawodów webmaster, radca prawny, prywatny detektyw, specjalista obsługi ruchu turystycznego, project manager, inżynier automatyk, psychoterapeuta), Alicja Linca, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP

13:05-13:45 "Kim być? Poznajemy zawody przyszłości" Monika Włodarczyk, Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego

SEMINARIUM DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH, PEDAGOGÓW SZKOLNYCH I NAUCZYCIELI:

10:10-12:30 "Doradztwo zawodowe w gimnazjum - nowe perspektywy" prezentacja dobrych praktyk i dyskusja panelowa z udziałem Marii Dudzińskiej, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2, Agaty Chudzikiewicz, Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół w Rudawie, Renaty Koclęga - Hilevsky, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2, Sylwii Olejniczak - Szymańskiej, Lucyny Geringer, Gimnazjum nr 17 w Krakowie oraz dr Mariana Piekarskiego, Politechnika Krakowska, Zespół Szkół Lączności

PORADY INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW:

11:00-14:00 Beata Oprocha, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2

STOISKO TOWARZYSZACE:

10:00-14:00 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub Pracy - prezentacja usług doradczych dla młodzieży

powrót