8 czerwca był Małopolskim Dniem Uczenia się. Miał on na celu propagowanie wśród mieszkańców naszego regionu rozwoju osobistego, dobrej organizacji czasu wolnego oraz idei kształcenia ustawicznego. W tym roku dzień ten został zaplanowany po raz pierwszy w formie bezpłatnie dostępnych dla mieszkańców działań, które były przeprowadzone przez różne instytucje i firmy na terenie całego województwa. Przybierały one różnorodną formułę (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prezentacje, wystawy), a ich myślą przewodnią było hasło "Uczenie się łączy pokolenia".

Nasza Poradnia zaoferowała Państwu w tym dniu następujące zajęcia:
1/ "Jak można nauczyć się akceptować i lepiej rozumieć potrzeby i uczucia swojego dziecka. Komunikacja w relacji rodzic - dziecko", prowadząca: mgr Ewa Broniec, warsztat w godz. 16:00 - 18:00, adresaci: rodzice dzieci w młodszym wieku szkolnym wraz z dziećmi
2/ "Jaki jesteś? - poznawanie siebie poprzez twórczość", prowadząca: mgr Agnieszka Kielnar - Świętoniowska, warsztat w godz. 15:00 - 16:30, adresaci: młodzież gimnazjalna
3/ "Uczyć się...ale gdzie?", prowadzące: mgr Renata Koclęga i Maria Dudzińska, konsultacje indywidualne dla młodzieży i osób dorosłych w godz. 15:00 - 19:00 (wskazanie źródeł informacji o możliwościach uczenia się w placówkach szkolnych, pozaszkolnych, kursach i szkoleniach)
4/ "Zabawy ruchowe kształtujące relacje z innymi ludźmi", prowadząca: mgr Katarzyna Owsiany, warsztat w godz. 15:00 - 16:00, adresaci: rodzice z dziećmi (wspólne zabawy ruchowe rodziców i dzieci prowadzące do budowania wzajemnych relacji, wrażliwości i umiejętności współdziałania)
5/ "Skąd brać siły i zapał na bycie dobrym rodzicem i nauczycielem - jak poszerzać własne zasoby", prowadząca: mgr Ewa Skowron, wykład z elementami pracy warsztatowej, w godz. 16:30 - 18:00, adresaci: rodzice i nauczyciele
6/ "Integracyjne zajęcia grupowe z muzyką i tańcem", prowadząca: mgr Anna Szafrańska, warsztat w godz. 16:00 - 16:45, adresaci: dzieci w wieku wczesnoszkolnym (I - III)
7/ "Wybrane ćwiczenia z treningu myślenia twórczego jako przyczynek do permanentnej edukacji"- prezentacja technik z treningu twórczego myślenia, prowadząca: mgr Beata Wiercioch, warsztat w godz. 17:00 - 19:00, adresaci: osoby dorosłe, w tym seniorzy
8/ "Metoda biofeedback" - prezentacja jednej z najnowszych metod profilaktyczno - terapeutycznych, prowadząca: mgr Agata Żukowska, konsultacje indywidualne w godz. 15:00 - 19:00, adresaci: dzieci.

Obszerne informacje na ten temat przebiegu wszystkich wydarzeń w Małopolsce znajdują się na stronie serwisu informacyjnego http://www.pociagdokariery.pl
powrót