W dn. 11.05.2011 odbyło się w naszej Poradni spotkanie dla pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
Uczestnicy mogli zapoznać się z działaniami różnych instytucji zajmujących się tą problematyką. Pani Justyna Cielesta, pracownik socjalny MOPS Filii nr 2 przedstawiła prezentację "Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie", a pani Agata Marcinkiewicz, inspektor ds. profilaktyki Straży Miejskiej - prezentację "Inna strona Straży Miejskiej".
W trakcie spotkania omawiano różne warianty interwencji psychoprofilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy rówieśniczej. Ogłoszono konkurs dla uczniów klas III - VI dotyczący projektu strony internetowej na temat przemocy.
Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: poradnia2krakow@op.pl lub osobiście poprzez kontakt z sekretariatem Poradni. Termin nadsyłania prac mija 10.06.2011.

powrót