W ramach dalszej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
(w szczególności z Filiami Nr 2 i Nr 7) organizujemy w naszej Poradni (ul. Siewna 23d)

Grupę Wsparcia dla Ofiar Przemocy "NIEBIESKI NAMIOT".

Spotkania grupy stanowią kontynuację wcześniejszego projektu. Grupa będzie miała charakter otwarty dla osób doznających przemocy. Spotkania grupowe będą odbywać się raz w tygodniu (środy, od 14.00 - 15.30), osobami prowadzącymi będą: p. Katarzyna Owsiany (psycholog PPP2), p. Matylda Rydzewska (psycholog MOPS DP) i p. Agnieszka Kozera (specjalista pracy socjalnej z rodziną MOPS F2). Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Zapraszamy na kolejne spotkania!

powrót