Międzyporadniany Zespół ds. Dyskalkulii zaprasza na II Konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W związku z nowymi rozporządzeniami MEN obowiązującymi od lutego 2011 proponujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej szkolenie pod nazwą
"Wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej".
Szkolenie prowadzi Joanna Wójcicka - pedagog, terapeuta, autorka książki "Polubić matematykę - ćwiczenia rozwijające...", z Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej "PROMATHEMATICA".
Termin: 16 marca 2011 r. /środa/, g. 9:00
Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d
Koszt uczestnictwa: 172 zł (cena promocyjna w wypadku zgłoszenia się minimum 25 osób)
Zgłoszenia prosimy kierować do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, tel. (12) 415 69 68, w godz. 8:00 - 18:00.
Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje więc termin zgłoszenia.

Zapraszamy!


powrót