W ramach kontynuowania współpracy naszej Poradni z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie od października 2010r włączamy się w dalsze działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W znacznie poszerzonej formie wspólnie z pracownikami Filii Nr 2 i Filii Nr 7 MOPS realizować będziemy projekt socjalny pod nazwą "Niebieski Namiot" skierowany do dorosłych osób dotkniętych przemocą. Projekt ten będzie miał charakter grupy wsparcia. Spotkania grupy prowadzić będą psycholog p. Matylda Rydzewska, Specjalista Pracy Socjalnej z Rodziną p. Agnieszka Kozera i psycholog z naszej Poradni p. Katarzyna Owsiany.
Informacje organizacyjne - Grupa Wsparcia "NIEBIESKI NAMIOT":
1. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w środy w godz. 14.00-15.30 w siedzibie Filii Nr 7 MOPS przy Al. Słowackiego 46 w Krakowie
2. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 20 października 2010
3. Czas trwania grupy planowany jest na 20 kolejnych spotkań
Zapraszamy zainteresowane osoby z dzielnicy Krowodrza do uzyskania informacji dotyczących projektu od pracowników MOPS z Filii Nr 2 i Nr 7 w terminie do 27 października 2010r. W późniejszym czasie grupa będzie miała charakter zamknięty.
powrót