W bieżącym roku szkolnym oferujemy następujące zajęcia grupowe:

1. Zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych 5,6-latki wraz z rodzicami Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (10 spotkań, 1 raz w tygodniu, zapotrzebowanie na kilka edycji) - pp. Katarzyna Owsiany, Anna Szafrańska, Agnieszka Wolak, Małgorzata Wolska, Joanna Ratayska-Buczek
2. Zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych 5,6-latki Metodą Dobrego Startu (10 spotkań, 2 edycje) - pp. Katarzyna Owsiany, Anna Szafrańska, Małgorzata Wolska.
3. Terapia jąkania w trzech grupach wiekowych: I-dzieci przedszkolne, II-szkoła podstawowa, III-młodzież gimnazjalna - p. Barbara Galas.
4. Zajęcia dla uczniów kl. I (ew. młodszy wiek szkolny) "Kształtowanie umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych i w edukacji szkolnej" - p. G. Tolińska.
5. Zajęcia grupowe dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych: nieśmiałych, mających trudności w relacjach z rówieśnikami i adaptacją w grupie (10 spotkań, 1 edycja) - pp. Izabela Ślebodzińska, Małgorzata Wolska.
6. Praca z klasą III na terenie S.P. nr 119 "Usprawnianie komunikacji między dziećmi" (5-6 spotkań 2-godzinnych, metody aktywne) - p. Urszula Majerska.
7. Zajęcia dla uczniów kl. IV-V szkół podstawowych (5-7 osób, 4-5 spotkań, metody aktywne) "Poprawa koncentracji uwagi i współpraca w grupie" - p. Urszula Majerska.
8. Zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół dla uczniów klas I gimnazjalnych w formie warsztatów "Zaplanuj swoją karierę edukacyjną i zawodową" (11 szkół, ok. 30 warsztatów) - p. Maria Dudzińska.
9. Grupa terapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej z trudnościami emocjonalnymi (1 edycja, cały rok) - pp. Ewelina Długosz-Wójcik, Agnieszka Kielnar-Świętoniowska).
10. Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z problemami emocjonalnymi i szkolnymi (5-10 osób, 5 spotkań, metody aktywne, 2 edycje) - pp. Urszula Majerska, Beata Wiercioch.
11. Zajęcia grupowe z orientacji zawodowej na terenie szkół dla uczniów II klas LO "Matura i co dalej" (ok. 23-25 zajęć w zależności od liczby oddziałów w szkołach) - p. Renata Koclęga.
12. Zajęcia grupowe dla młodzieży gimnazjalnej "Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych" (cykl sześciu spotkań), 6-10 osób - Małgorzata Tarnowska.
13. Warsztaty w szkołach, elementy mediacji, spotkania interwencyjne w miarę potrzeb - pp. Urszula Majerska, Beata Wiercioch, Katarzyna Owsiany.
14. Terapia rodzin - pp. Lucyna Nagięć, Ewa Skowron-Kosek, Beata Wiercioch, Jakub Zięba.
15. Konsultacje rodzinne - Agnieszka Kielnar-Świętoniowska, Lucyna Nagięć, Ewa Skowron-Kosek, Beata Wiercioch, Jakub Zięba, Agata Żukowska (dla rodzin dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera).
16. Konsultacje systemowe dla rodziców, pedagogów, nauczycieli, innych osób włączonych do pracy z klientem - pp. Beata Wiercioch, Jakub Zięba.
17. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze "Szkoła dla rodziców" (8-12 osób, 10 spotkań 4 godzinnych, 2 edycje) - 1 edycja: pp. Teresa Boryczko, Ewa Broniec; 2 edycja: Agnieszka Wolak, Małgorzata Wolska.
18. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami (grupa otwarta, 1 raz w miesiącu, ok. 3 godz.) - p. Agata Żukowska, Lucyna Nagięć.
19. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera (1 raz w miesiącu); spotkania ze specjalistami - pp. Małgorzata Słomka, Ewa Rybska.
20. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy na terenie MOPS (cały rok, 1 lub 2 razy w miesiącu) - p. Katarzyna Owsiany.
Zapisy na udział w poszczególnych grupach odbywają się poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia.

powrót